Schoonmaakdagen

Elk jaar organiseert WBE  Heeten e.o. een schoonmaakdag.
Op een afgesproken datum trekken we gezamenlijk het veld in om al het zwerfafval wat in onze natuur door onze maatschappij wordt weggegooid of door illegale dumpingen op te ruimen. Jong en oud helpt dan mee. Op het terrein van de familie Oostewechel aan de weseperweg en bij de familie Laarman te Luttenberg worden twee grote containers geplaatst door de Reco. De gemeente Raalte stelt deze beschikbaar, er zijn wel afspraken gesteld over de afvalstromen die geaccepteerd worden op het milieustation te Raalte. Bij grote puinopslagen, olievaten, asbest en andere verdachte zaken wordt er melding gemaakt bij de politie of gemeente, deze zal dan gelijk actie ondernemen. Er worden bij de jaarlijkse schoonmaakdag ook vaak mensen uitgenodigd door het bestuur. De mensen die al zijn benadert zijn burgermeester, wethouder, raadsleden, de pers (krant), scholen en mensen die graag mee willen helpen in het veld. Tijdens deze dag wordt er niet alleen hard gewerkt, maar wordt er ook uitgelegd wat voor beheer er in het veld plaats vind. De jager is altijd bezig in zijn gebied met instandhouding, bescherming en verzorging van Fauna en verantwoorde bejaging. Een greep uit deze taken zijn:  
  • aanleg en instandhouding van wildweides en wildakkers. 
  • het houden van toezicht in het veld.
  • inventarisatie, telling van fauna, deze gegevens worden gebundeld in de WBE   databank.
  • bestrijding van wildschade.       
  • het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding.       
  • onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen en knotwilgen.      
  • het plaatsen en controleren van nestkasten.      
  • plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren en uittreedplaatsen in kanalen en weteringen bij steile oevers om verdrinkingsnood te voorkomen.       
  • uitvoeren van weidevogelbescherming.       
  • schoonmaakdag.  
Er zijn naar de WBE  hele leuke reacties teruggekomen, iedereen vond het een  nuttige en leerzame dag. Naar afloop van het harde werken is het tijd voor een warme hap en wordt er een drankje gedronken. In de jachthut van Ben Oosterwechel wordt gezellig na gepraat over het verloop van de dag. Het resultaat liegt er niet om, bekijk de foto’s die jaarlijks in het foto album staan !!!!!Zonder inzet van onze leden (collega jagers) heeft deze dag geen kans van slagen.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.