Reeën beter beschermd in de gemeente Raalte

Eind 2020 heeft de gemeente Raalte een subsidie verstrekt aan de WBE heeten e.o. voor het plaatsen van reewildspiegels langs verschillende wegen in het buitengebied van de gemeente. De WBE had deze subsidie aangevraagd om het aantal verkeersslachtoffers onder reeën terug te dringen.

In heel Overijssel verongelukken ongeveer 1000 reeën per jaar. Dit betekent dat jaarlijks zeker 10% van de reeën in Overijssel slachtoffer wordt in het verkeer. Al gedurende meer dan 5 jaar geldt dat aangereden reeën gemeld moeten worden bij de centrale meldkamer van de politie ( tel: 0900-8844). Waarna valwildrapers de verongelukte dieren ophalen. Hierdoor is een goed beeld ontstaan van dit probleem.

De drukte in het verkeer, een hoge snelheid en een relatief grote populatie reeën zijn er mede oorzaak van dat er zoveel reeën verongelukken. Beheer van de populatie op grond van verkeersveiligheid en het verlagen van de toegestane snelheid waar mogelijk dragen bij aan het terugdringen van het aantal ongelukken. Zo ook het plaatsen van wildspiegels op zogenaamde ‘hotspots’. Plaatsen waar met enige regelmaat reeën verongelukken. Vaak zijn dit lange rechte wegen die tussen de bossen liggen en waar men geneigd is om flink door te rijden. Vooral in de avond- en ochtendschemering wisselen de reeën daar van bosgedeelte en lopen zo de kans aangereden te worden. In de winterperiode verzamelen reeën zich in sprongen en zijn niet zo mobiel maar In het voorjaar als de sprongen reeën weer uit elkaar gaan is er meer mobiliteit en zien we een stijging van het aantal aanrijdingen met een piek in de tijd van de bronst eind mei juni, juli als de oudere bokken de jongere uit hun territoria drijven. Deze jonge bokken kunnen dan zonder ergens acht op te geven zo de weg op komen.

Door het plaatsen van reewildspiegels hoopt de WBE het aantal aanrijdingen terug te dringen. De spiegels, gemonteerd op paaltjes langs de weg, reflecteren het licht van een naderend voertuig waardoor hopelijk het ree afschrikt en op dat moment niet de weg over zal steken. In het verleden zijn hier al goede resultaten mee behaald. Zaterdag 27 maart is de WBE begonnen met het plaatsen van de spiegels aan de Neppelenbroekerdijk in Broekland en de komende weken staan de Berkendijk in Heino en een stuk van de Haarlerdijk in Nieuw Heeten op de planning.

Als automobilist kunt u natuurlijk helpen door uw snelheid aan te passen aan de omgeving. Zeker tussen bossen, bosjes en wegvakken met dekking kunt u een overstekend ree verwachten. Pas uw snelheid daar aan en let op overstekende reeën. Ziet u er één dan kunt u er nog meer verwachten.