Uitleg wild/fauna telling WBE Heeten e.o.

Waarom tellen? 
Faunatelling

Want cijfers worden steeds belangrijker.  Voor de onderbouwing van ontheffingen zijn ze gewoon noodzakelijk.
Ten behoeve van toekomstige actualisatie van faunabeheersplan zullen wbe’s aan de faunabeheereenheid gegevens moeten kunnen overleggen over poulatiegrootte en afschot van schadeveroorzakende diersoorten.
Ook om de jachtbelangen in Den Haag te behartigen en bewerkstelligen van praktische uitvoerbaar faunabeleid in de provincies, moet de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging over gegevens kunnen beschikken.
Bij de evaluatie van de Wet natuurbescherming zullen de populatieomvang, de populatieontwikkling en het afschot aan de orde komen.

De afschotgegevens die men elk jaar al inlevert worden structureel verzameld in de wbe databank.
De Jagersvereniging meent dat wbe’s bij uitstek geschikt zijn om ook gegevens over wild en schadeveroorzakende diersoorten te verzamelen.
De wbe leden kennen hun veld immers als geen ander.
Om de gegevens van achtereenvolgende jaren met elkaar te kunnen vergelijken en provinciale uitwerkingen te kunnen maken is het noodzakelijk dat de jagers op dezelfde wijze tellen. Vandaar dat de jagersvereniging deze uniforme en structurele opzet heeft gemaakt.

Ook de WBE Heeten e.o. doet mee aan deze telling. Dit wordt gedaan tijdens een  ochtend- en avondtelling van de wildsoorten (trend).
  • s Ochtends vanaf zonsopkomst tot ca. een uur na zonsopkomst.
  • s Avonds vanaf ca. een uur voor zonsondergang tot donker.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.