commissie en projecten binnen WBE Heeten

Commissis:
De WBE Heeten en Omstreken kent een aantal commissies.
Daarvan is de biotoopcommissie er één van. De biotoopcommissie is ontstaan vanuit een structurele aanpak van achterstallig onderhoud in wegsingels en kleine bosgebieden die door de stichting S.B.N.L. in beheer was genomen en eigendom zijn van Staatsbosbeheer.

De WBE-leden die hieraan hun medewerking gaven hebben zich binnen de vereniging georganiseerd. Zo hebben zij al jaren het onderhoud van een kleine 31 hectare wegsingels op zich genomen. Zij doen dit nagenoeg belangeloos.
Dit wil zeggen dat het vrijkomende kachelhout door hen gratis meegenomen mocht worden. Je kunt ook zeggen dat voor veel harde arbeid en met inzet van eigen materiaal, deze leden er in de winter warm bij bleven en na het drogen van dat hout ook warm bij zaten.
De leden worden enthousiast bij het opnieuw zien uitlopen van deze wegsingels en bosjes.

Al snel waren er diverse hoofdzakelijk landbouwers die ook vroegen om hen te helpen bij het onderhoud van erfsingels en erfbeplantingen. Zo sprak het woord zich voort en melden anderen zich aan. Ook de veranderingen in die landschapselementen werd steeds duidelijker zichtbaar. De omgeving had duidelijk waardering voor het zware werk wat geleverd werd. Zo kwamen leden op het idee nog meer voor de instandhouding en ook verbetering voor de natuur wat te doen. De aanzet werd geven door het beschikbaar stellen van plantgoed in de vorm van vruchtdragende struiken.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.