Wildsoorten binnen de WBE Heeten en Omstreken

Het gebied van de WBE-Heeten is rijk aan wild- en overige diersoorten.
Wildsoorten (ganzen)
Het gebied van de WBE-Heeten is rijk aan wild- en overige diersoorten.
Karakteristieke wildsoorten voor het gebied zijn Haas, Wilde Eend, Konijn, Houtduif en Patrijs.
Deze soorten zijn het hele jaar aanwezig.
Het Haas komt in redelijk grote aantallen voor.
Wilde Eenden komen als broedvogel algemeen voor.
Zwarte Kraaien, Vossen, Steenmarters en Eksters zijn eveneens talrijk aanwezig.
Door succesvolle patrijzenprojecten in samenwerking met "Patrijs van Salland” kunnen we de patrijs in ons gebied in aantallen zien groeien.Onderstaand wordt een (beperkt) overzicht gegeven van de aan de jacht gerelateerde wildsoorten met hierbij een vermelding van voorkomen binnen het gebied.

 •     Patrijs – redelijk frequent
 •     Fazant – plaatselijk aanwezig
 •     Haas – komt algemeen voor
 •     Wilde Eend – Zeer algemeen
 •     Houtduif – Zeer algemeen
 •     Meerkoet – Zeer algemeen
 •     Kolgans – Wintergast
 •     Rietgans – Wintergast
 •     Goudplevier – Doortrekker
 •     Houtsnip – sporadische doortrekker
 •     Bunzing – Plaatselijk aanwezig
 •     Hermelijn – Plaatselijk aanwezig
 •     Zwarte Kraai – Ruim aanwezig
 •     Kauw – Ruim aanwezig
 •     Ekster – Ruim aanwezig
 •     Konijn – Plaatselijk aanwezig
 •     Vos – Plaatselijk aanwezig, toenemend
 •     Verwilderde Kat – Plaatselijk aanwezig
 •     Vlaamse Gaai – Plaatselijk aanwezig

Vooral de aantalsontwikkeling van Vos en Steenmarter geeft reden tot zorg..
HoutduifFazantWilde EendHaasPatrijs

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.