Scholenproject

Wildbeheereenheid (WBE) Heeten eo geeft al jaren voorlichting voor basisschoolleerlingen. 
We geven de kinderen voorlichting wat een WBE inhoud en wat er allemaal voor activiteiten in het veld plaatsvinden. 

Zolang als de mensheid er is zijn we al nauw met onze natuur betrokken. Dat er in ons land nog gejaagd word is een goede zaak en kunnen we nog steeds van een gezonde wildstand genieten. Zoals een consument een karbonade uit de supermarkt haalt zo oogst de jager uit zijn veld een eerlijk stukje vlees. 
Er zijn in ons land 5 bejaagbare soorten met een eigen jachtperiode: haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif.
De patrijs staat op de rode lijst, dat houdt in dat ze niet meer bejaagbaar zijn.
 
Binnen onze WBE, zijn er mensen die zich bezighouden met een patrijzenproject, dit houdt in: aanleg en instandhouding van wildweides en wildakkers om zo de biotoop (leefomgeving) van de patrijs te verbeteren.De jager streeft in zijn of haar gebied naar een wildstand die enerzijds geen bedreiging vormt voor de landbouw en anderzijds de dieren optimaal leven verschaft. Als er door fauna soorten schade is aangericht aan de landbouwgewassen, verleent de jager op verzoek van de betreffende boer zijn diensten. Ook tellen jagers diersoorten zodat een goed beeld kan worden verkregen van de populatieontwikkeling van deze dieren. 

Jagers zetten zich daarnaast in voor zogeheten biotoopverbeteringen door de leefomstandigheden van in het wild levende dieren te verbeteren.
Zo plaatsen ze wildspiegels om aanrijdingen te voorkomen bestrijden ze stroperij. Hiermee werken ze samen met boeren en terreinbeheerders. 
Van het diervriendelijke beheer van slootranden, bermen, perceelranden en het aanplanten en onderhouden van houtwallen profiteert niet alleen het wild, maar ook vlinders, vogels, marterachtigen en andere beschermde dieren varen daar wel bij en dat is weer goed voor de biodiversiteit. 

Door middel van een diavoorstelling en ander lesmateriaal word erin een simpele duidelijke taal uitleg gegeven over de jacht en wat er in het veld allemaal gebeurd. Tijdens deze presentatie word door een of twee van onze leden uitleg gegeven bij de verschillende dia’s, bijvoorbeeld over verschillen tussen het konijn en het haas en waarom er gejaagd word. Kortom alles wat met een WBE te maken heeft. Er worden ook vragen beantwoord van de leerlingen tijdens deze presentatie. 

Onze WBE streeft naar een gezonde flora en fauna.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.