Patrijzen project

Het patrijzen project:
Na de coördinatie van al die zaagwerkzaamheden begon de commissie te fantaseren over de aanleg van mooie stroken grond om een nog grotere diversiteit in de natuur aan te brengen..Het grootschalige landbouwgebied binnen de WBE had weinig diversiteit.We vonden, dat hetgeen we wilden bereiken, nagenoeg iedereen die zich betrokken voelde bij de natuur, moest aanspreken. We hadden wel eens wat gelezen over de inzaai van stroken grond met bepaalde graanmengsels en zo. Zo kwamen we op het idee op een patrijzenproject te starten.

De patrijs
De patrijs (Perdix perdix) was een typische Sallandse vogel die niet voor niets op de zogenaamde Rode lijst stond. Een lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten.Met behulp van eerdergenoemde SBNL zijn we begonnen met stroken grond bij een paar leden en van het Waterschap Groot Salland en de gemeente Hellendoorn. We zaaiden die stroken in met een patrijzenmengsel en zagen dat vele andere dieren maar ook vlinders, libelles en vele vogels hier dankbaar medegebruik van maakten. Dit was in 2004. Ook daar bij sprak het woord zich door en nu in 2007 hebben we in totaal zo’n 20.000 m2 grond in gebruik.De stroken grond zijn in principe 3 meter breed. Dit is makkelijker te realiseren als grote vlaktes en is zeker zo effectief. De meeste dieren hebben meer aan lengtes dan aan aanééngesloten oppervlakte. De patrijs bijvoorbeeld heeft een eigen territorium en door lengtestroken bereik je mogelijk ook meer leefgebieden.We begonnen klein en groeien nog steeds in oppervlakte. We konden op deze manier andere geïnteresseerden wat laten zien en zelf ook leren van de fouten die we maakten bij de inzaai of het gekozen mengsel. We krijgen steeds meer positieve reacties en ook vele vragen over onze handelswijze. We gaan zelfs af en toe met ons verhaal de boer op.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.