WBE Heeten e.o.

Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.De WBE Heeten ligt in hartje Salland en heeft grotendeels te maken met de Fauna Beheer Eenheid Overijssel.
De doelstelling is te bevorderen, dat de uitoefening van het genot van de jacht door haar leden plaatsvindt.
Dit wordt gedaan op grond van een wildbeheersplan, dat wordt opgesteld en uitgevoerd in nauwe samenwerking met publiek- en/of privaatrechtelijke organisaties op het gebied van land-, tuin- en bosbouw en in overleg met de eigenaren of gebruikers van de gronden, waarop de uitoefening van het genot van de jacht door de leden is verworven.
 
WBE Heeten e.o. is opgericht in 1991 en telt momenteel meer dan 100 leden.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.